โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน วิธีป้องกันไฟฟ้าช็อตการบาด … Read more