โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

วัคซีน ไฟเซอร์ได้รับอนุญาตอย่างเร่งด่วนให้ใช้ในเด็กอายุ 12ถึง15ปีจริงหรือไม่?

วัคซีน

วัคซีน ไฟเซอร์ ตามเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารแ … Read more