โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

เม็ดเลือดแดง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดงอาจเป็นผู้พิทักษ์ภูมิคุ้มกัน

เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดง เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ประมาณ … Read more