โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

อินเดียนแดง ประวัติศาสตร์จากทรงผมของนักรบในอดีตสู่สัญลักษณ์ของการประท้วง

อินเดียนแดง

อินเดียนแดง ประวัติศาสตร์อินเดียนแดง ผู้คนใส่ทรงผมประหล … Read more