โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

อาการปวดหลัง จะป้องกันได้อย่างไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

อาการปวดหลัง

อาการปวดหลัง ท่าทางที่ไม่ดี ความรู้สึกไม่สบายหรือ อาการ … Read more