โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ออกกำลังกาย อธิบายความคืบหน้าการออกกำลังกายช่วงไหล่

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย ประการแรกออกกำลังกายเพื่อซ่อมแซมไหล่ที่แข็ง … Read more