โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

หินปูน ออกมาจากฟันเป็นสารชนิดใด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่แปรงฟัน

หินปูน

หินปูน  มีครอบครัวคุณลุง ส่งรูปก้อน หินปูน สีเหลืองเล็ก … Read more