โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

หัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่ปกติของมนุษย์จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

หัวใจ

หัวใจ การเต้นของหัวใจที่ไม่ปกติของผู้ชายและผู้หญิง เมื่ … Read more