โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ว่ายน้ำ มาตรการสุขอนามัยใดที่ควรค่าแก่การใช้ในช่วงเวลาสระว่ายน้ำ มีดังนี้

ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ ระยะเวลาและสระว่ายน้ำ ตามที่นรีแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ … Read more