โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ภาพยนตร์ ดังกับการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เชลยศึกในกองทัพ

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ ดังกับการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ ในความเป็นจริงคน … Read more