โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

เครื่องอบ เกณฑ์การคัดเลือก คำแนะนำในการซื้อเครื่องอบผักและผลไม้

เครื่องอบ

เครื่องอบ การตากแห้งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเก็บเกี่ย … Read more