โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

จอประสาทตาเสื่อม วิธีการดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้จอประสาทตาเสื่อมเป็นอย่างไร

จอประสาทตาเสื่อม

จอประสาทตาเสื่อม สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ยิ่งการ … Read more