โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ข้าวขาว สามารถบำรุงม้าม กระเพาะอาหาร และปรับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้จริงหรือไม่

ข้าวขาว

ข้าวขาว ข้าวขาวไม่ได้เป็นเพียงอาหารต้นแบบ ที่มีคุณค่าทา … Read more