โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ทักษะ ซอฟต์สกิล แนวทางในการพัฒนาทักษะแต่ละอย่าง อธิบายได้ ดังนี้

ทักษะ

ทักษะ ด้านซอฟต์สกิล โดยรวมแล้ว เราสามารถแยกแยะกลุ่มทักษ … Read more