โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ลิ่มเลือดอุดตัน อธิบายความหมายและการป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน

ลิ่มเลือดอุดตัน

ลิ่มเลือดอุดตัน หลายคนตั้งความหวังไว้กับอาหาร เพื่อป้อง … Read more