โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

เข่า ความเสียหายของกล้ามเนื้อและกระดูก วิธีการรักษาอาการปวดเข่าขณะเดิน

เข่า

เข่า เป็นคอมเพล็กซ์ที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยกระดูกหน้าแ … Read more