โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

DLTVย้อนหลัง สามารถรับชมได้แล้วในปีของชั้นประถมศึกษาปีที่4

DLTVย้อนหลัง สามารถรับชมได้อย่างไรและมีของวิชาใดบ้าง

DLTVย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทันที โดยท่านผู้ปกครองสามารถคลิกที่ลิ้งค์นี้ได้ทันที โดยเพียงแค่คลิกหรือแตะที่ คลิกที่นี่ โดย ฏศธฮ ย้อนหลังนั้น จะเป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมีรายชื่อรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  3. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
  4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม