โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน วิธีป้องกันไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บ การเสียชีวิตการเผาไหม้ ของเครื่องใช้ในบ้าน และอุบัติเหตุจากไฟไหม้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติในด้านต่อไปนี้ ไม่ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันของอุปกรณ์ ไฟฟ้า ควรเชื่อมต่อกับศูนย์อย่างน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การติดตั้งและการเดินสายไฟ ควรเป็นไปตามข้อกำหนด อย่าสัมผัสซ็อกเก็ตหลอดไฟด้วยมือเปียก ฯลฯ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับไฟฟ้าในครัวเรือน

1. ใช้ไฟฟ้าโดยไม่ใช้ไฟเกิน กระแสรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ต้องไม่เกินพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดของวัตต์ชั่วโมงและสายไฟ

2. ติดตั้งตัวป้องกัน ไฟฟ้าในครัวเรือนจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตัวป้องกันแบบสำหรับการเดินทางโดยอัตโนมัติ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้ารั่ว ของเครื่องใช้ในครัวเรือนไฟฟ้าช็อตส่วนบุคคล และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูง หรือต่ำเกินไป เพื่อป้องกันความปลอดภัย ของคนและอุปกรณ์

3. ควรเชื่อมต่อเปลือกของอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้ากับศูนย์อย่างน่าเชื่อถือ แจ็คกราวด์ของซ็อกเก็ตสามคอร์ ต้องเชื่อมต่อด้วยสายศูนย์ป้องกันสายดิน ที่เชื่อถือได้และหัวเสาเข็มดินของปลั๊กสามคอร์ ต้องเชื่อมต่อกับเปลือกเหล็ก ของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันฉนวน ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแตก หรือไฟฟ้าช็อต

4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด สายไฟสวิตช์มีดตัวป้องกันปลั๊กซ็อกเก็ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับมอบหมาย ในระดับประเทศ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทางเทคนิคไม่สามารถซื้อ ใบรับรองสามใบ ปลอมได้ในราคาที่ต่ำผลิตภัณฑ์

5. การติดตั้งและสายไฟเป็นไปตามข้อกำหนด ควรติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าเหนือพื้น 1.6เมตร เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต จากการตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก ไม่ควรต่อไฟชั่วคราวแบบสุ่ม และควรถอดออกทันทีหลังใช้งาน

6. ห้ามใช้สารทดแทนโดยเด็ดขาด ไม่สามารถใช้ลวดทองแดง ลวดอะลูมิเนียม ลวดเหล็กแทนฟิวส์ ไม่สามารถใช้สายส่งสัญญาณ แทนสายไฟ ไม่สามารถใช้เทปสีขาว ทางการแพทย์แทนเทปดำหุ้มฉนวน ไม่สามารถใช้ลวดเคลือบ แทนลวดความร้อนไฟฟ้าในการทำ สิ่งทดแทนเช่น ที่นอนทำความร้อนไฟฟ้า

7. หากพบความผิดปกติให้ปิดเครื่องทันที หากมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ หรือพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเสียงกลิ่นอุณหภูมิควัน หรือไฟที่ผิดปกติ ควรถอดแหล่งจ่ายไฟออกทันที และควรตรวจสอบหรือดับเพลิงจะดำเนินการ

8. เพื่อพัฒนานิสัยที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คนไปปิดเครื่องปิดเครื่อง สัมผัสเปลือกด้วยหลังมือปิดเครื่อง เพื่อบำรุงรักษาและตรวจสอบ และมีจุดตัดการเชื่อมต่อที่เห็นได้ชัดเมื่อปิดเครื่อง

9. อย่าสัมผัสซ็อกเก็ตหลอดไฟซ็อกเก็ตสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วยมือเปียกและสอนเด็กๆ ว่าอย่าเล่นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

10. ห้ามไม่ให้ยืนบนพื้นดินที่เปียกชื้น และสัมผัสสิ่งของที่มีชีวิต หรือเช็ดเครื่องใช้ในบ้านที่มีประจุไฟฟ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

11. เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเช่น หลอดไฟและเตารีดไฟฟ้า ไม่ควรอยู่ใกล้กับวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน หรือโดยไม่ได้รับการดูแล

12. เสาอากาศภายนอกของทีวี ควรอยู่ห่างจากสายไฟและไม่สูงกว่าสายล่อฟ้า

13. เมื่อติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้าน ควรตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ และห้ามมิให้คนงานที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำงานกับไฟฟ้าโดยเด็ดขาด

14. โปรดถือใบรับรองการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานพิเศษ ที่ออกโดยแผนกแรงงานแห่งชาติ เพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามปกติ และนำข้อบกพร่องใดๆ ออกทันที

15. หากมีคนถูกไฟฟ้าช็อตให้พยายามถอดสายไฟออกก่อนเช่น ถูกไฟฟ้าช็อตในที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้คนตก จากนั้นให้การปฐมพยาบาล วิธีการหลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่หมดสติคือ ทำการช่วยหายใจทันที และขอให้แพทย์ไปตรวจ และรักษาที่เกิดเหตุทันที และห้ามฉีดเข็มกระตุ้นหัวใจโดยเด็ดขาด

การตรวจสอบห้าประการเพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยที่บ้าน

1. ขอให้ช่างไฟฟ้ามืออาชีพตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสายไฟมีอายุการใช้งานเสียหาย หรือมีการรั่วซึมหรือไม่ หากมีปัญหาใดๆ ให้เปลี่ยนใหม่ให้ทันเวลา มีความจำเป็นต้องตรวจสอบ อย่างละเอียดโดยไม่ละเว้น หากการเดินสายมีความสมเหตุสมผลควรแก้ไขให้ทันเวลา

2 ,ตรวจสอบบ้านของป้องกันการรั่วไหลทำงานอย่างถูกต้อง เครื่องป้องกันไฟรั่วทำงานไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่วได้ และง่ายต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบและทดสอบบ่อยๆ เพื่อดูว่าสามารถตัดการเชื่อมต่อวงจรได้ตามปกติหรือไม่ หากทำงานไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ภายในบ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที

3 ,ซ็อกเก็ตการตรวจสอบซ็อกเก็ตบอร์ดสายไฟรั่วจุดระเบิด และปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ มิฉะนั้นให้เปลี่ยนใหม่ ซ็อกเก็ตแถบปลั๊กและแผงสายไฟใช้เวลานาน และง่ายต่อการคลายตัวสัมผัสไม่ดีและเกิดประกายไฟ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

4. ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ในบ้านหมดอายุหรือทำงานเกินกำหนดหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้แทนที่ด้วยอันใหม่ ในเวลาเดียวกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปส่วนประกอบต่างๆ จะมีอายุมากขึ้นประสิทธิภาพของชิ้นส่วนจะเสื่อมสภาพ และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะประหยัดเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันเวลา

5. คุณควรซื้อเครื่องใช้ในบ้านผลิต โดยผู้ผลิตปกติและตรวจสอบ CCC เครื่องหมาย อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ อย่าพยายามซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนปลอม และด้อยคุณภาพในราคาถูกเพราะตัวบ่งชี้ และพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าที่ผลิตได้ไหลเข้าสู่ตลาด ส่งผลกระทบร้ายแรง อย่าเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่ผิดปกติ

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม > แผล วิธีจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้และน้ำร้อนลวก