โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

สุขภาพฟัน ทางโรงเรียนขอขอบคุณอนามัยท่าแลงเป็นอย่างสูง

สุขภาพฟัน ทางโรงเรียนวัดปากช่องต้องขอขอบคุณ อนามัยท่าแลง เป็นอย่างสูง

สุขภาพฟัน โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพฟัน ของเหล่านักเรียนในโรงเรียนของเรา โดยมี อนามัยท่าแลง ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนเรา

สุขภาพฟัน