โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

วันเด็กแห่งชาติ โดยทางโรงเรียนวัดปากช่องของเราได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดปากช่องของเรานั้นได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดปากช่องของเรา ได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนเราได้มาร่วมกิจกรรมด้วย ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายมีความสุข และเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยไป

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็ก

วันเด็ก