โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ลิ้งค์การเรียนการสอน โดยเป็นลิ้งค์ที่นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมได้ก่อนเปิดเทอม

ลิ้งค์การเรียนการสอน สามารถกดเข้าดูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้แล้ว

ลิ้งค์การเรียนการสอน โดยเป็นการสอนผ่านระบบ DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถกดเข้าดูได้ตามลิ้งค์นี้ คลิกที่นี่