โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

 

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 21313261
อนุบาล 31010201
รวมชั้นอนุบาล2323462
ป.11017271
ป.21911301
ป.31317301
ป.41315281
ป.51412261
ป.6820281
รวมชั้นประถมศึกษา77921696
มัธยมศึกษาปีที่ 12426501
มัธยมศึกษาปีที่ 22013331
มัธยมศึกษาปีที่ 3181191
รวมชั้นมัธยมศึกษา62401023
รวมทั้งหมด16215531711