โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่โดยมีท่านผอ.กล่าวคำอวยพร

กิจกรรมปีใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมกล่าวคำอวยพรให้กับนักเรียนและเหล่าคณะครู

กิจกรรมปีใหม่ ทางโรงเรียนวัดปากช่องเหล่านักเรียน และคณะครูของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สุมาลี เมืองนก ที่ได้มาเป็นประธานในการกล่าวคำอวยพร และผู้เปิดกิจกรรมของขวัญปีใหม่นี้ เนื่องจากในโอกาสวันปีใหม่

กิจกรรมปีใหม่

กิจกรรมปีใหม่

ปีใหม่

ปีใหม่

ปีใหม่