โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

กำหนดการเปิดปิด โรงเรียนวัดปากช่องในวันหยุดปีใหม่นี้

กำหนดการเปิดปิด รายละเอียดการแจ้งการปิดและเปิดโรงเรียนของโรงเรียนวัดปากช่อง

กำหนดการเปิดปิด โดยทางโรงเรียนวัดปากช่องได้มีกำหนดการหยุดเรียนในช่วงปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2563